Fælles på Fælleden

Kan laves i fælledparken, gerne ved en fodboldbane.

Kræver 40 meter snor. Evt. pløkker.

 • Øvelse med følgende indhold:
 • Matematik: Flademål.
 • Historie: Historiske begivenheder i Fælledparken
 • Dansk: Begrebet Fælled og Fællesskab.

Udregning

 • Hvor meget fylder en klasse? Klassen skal stå nogenlunde tæt i en kvadrat. Snoren bruges til at måle hvor meget klassen fylder.
 • Man kan diskutere hvor tæt man kan og vil stå. Det kan engagere flere af eleverne. Det er ikke vigtigt for opgaven, men det er en sjov diskussion.
 • Mål med snoren et areal på 10 x 10 meter. Dette er flademål i Ar. Hvor mange elever kan stå i et 10 x 10 meter felt?
 • 100 ar er en hektar. 100 hektar er en kvadratkilometer. Hvor stor er en fodboldbane? Hvor stor er Fælledparken i hektar / km2? (Parken er 59 hektar eller 0,59 km2)
 • Regn ud hvor mange klasser der ville kunne stå på en almindelig fodboldbane, på 100 x 65 meter. (Bemærk at fodboldbaner ikke har en fast, standardiseret størrelse). Check fx. Wikipeida-artikel om fodboldbaner.

Ballpark Figure

 • Dette engelske begreb dækker over et ca. tal. “slag på tasken.” Formålet med øvelsen er at eleverne gætter på hvor mange der var til stede ved forskellige begivenheder i Fælledparken, og hvad de måske har fyldt. Det kan give anledning BÅDE til faglige udregninger og andre overvejelser. Hvor meget ville de menneskemængder fylde, fx. omregnet til fodboldbaner eller % af parkens areal.
 • Hvor mange overværede Struensees henrettelse i 1772? (30.000)
 • Hvor mange deltog første gang der var 1. Maj demonstration i parken? (50.000)
 • Hvad er det største antale tilskuere til en fodboldkamp i parken? (44.000)
 • Hvor mange deltog ca. i DHL stafetten i 2019? (130.000 fordelt over 5 dage).
 • Hvad er Østerbros befolkning i dag? (76.000 beboere) eller Københavns Kommune (623.000)

Begrebet Fælled.

 • Øvelsen med at måle hvad en klasse fylder, bringer begreber om den enkelte og gruppen i spil. Eller begrebet om Fælledskab.
 • Parken ligger på en del af Københavns gamle Østre Fælled (se kortet inden i folderen). Ordet Fælled betegner det fælles område som kunne benyttet af beboerne i en by til græsning af kvæg og andre formål. Ordet er i familie med fælledskab. I dag er parken for alle, men der er også regler der styrer den enkelte i det fælles område.
 • Spørgsmål: Ordet fælled kommer af et ord på to bogstaver. Det er ikke pænt at sige det om andre mennesker. Men oprindelig var det ikke mennesker det handlede om.
 • Begrebet er Fæ, der er beslægtet med tysk Vieh. Mulighed for at diskutere de traditionelle landsbyfællesskaber.
 • Det er muligt at diskutere fællesskab, og det at dele et gode. Fx. med hvad der er for regler mellem forskellige grupper i Fælledparken. De fleste regler er uskrevne.
 • Fokus på de begivenheder, hvor en gruppe “overtager” det fælles. 1 maj. fodboldkamp. DHL-stafetten.

Det nedenstående kort fra Fælledklubbernes Sammenslutning angiver hvor fodboldbanerne ligger. Sammenslutningen er i sig selv udtryk for begrebet Fællesskab.

Udebasen