Kæder af jern og kæder af guld

København og kolonihandelen i 1700-tallet.

Undervisning langs Københavns Havn